ΠΡΟΪΟΝΤΑ » ΚΛΙΜΑΤΣΜΟΣ Εξοπλισμός Συνεργείου Αυτοκινήτων ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το ECK 4000 είναι μια συσκευή για εξειδικευμένους τεχνικούς συστημάτων A/C. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και προσφέρει την απόδοση που προϋποθέτει η επαγγελματική χρήση R134a ή ρ 1234yf συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων.

Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα συλλογή, ανακύκλωση και επαναπλήρωση ψυκτικού και εγγυάται την ταχεία και πλήρη αφύγρανση του συστήματος A/C. Επιπλέον, διατίθεται ένας προαιρετικός εκτυπωτής για την εκτύπωση λεπτομερούς αναφοράς εργασιών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
• Δυνατότητες ECK 4000
• Αυτόματη συλλογή και ανακύκλωση
• Αυτόματη εκκένωση λαδιού
• Προγραμματισμός ανά φάση υποπίεσης
• Αυτόματος έλεγχος συστήματος A/C
• Αυτόματη πλήρωση ψυκτικού
• Αυτόματη εκκένωση χωρίς συμπυκνώματα
• Προγραμματιζόμενη συντήρηση
• Ενδείξεις σε πολλές γλώσσες
• Μεταφορά δεδομένων και ενημέρωση βάσης δεδομένων μέσω USB key