ΠΡΟΪΟΝΤΑ » Ανυψωτικά MAHA Εξοπλισμός Συνεργείου Φορτηγών ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ 50 - 30 ΤΟΝΩΝ

Επαγγελματικός αερουδραυλικός γρύλλος, 2 εμβόλων, 50 - 30 τόνων του οίκου PASQUIN Ιταλίας. 
              ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ