ΠΡΟΪΟΝΤΑ » ΚΤΕΟ ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

Ελάχιστη διάρκεια της δοκιμής στους τερματικούς σταθμούς ελέγχου:
<2,5 λεπτά με πλήρως αυτόματη εκκίνηση, μετρήσεις, και μεταφορά δεδομένων
Time-to-market:
Νέα αντίληψη λογισμικού για εύκολη περιφερειακής προσαρμογής για κάθε χώρα από τους τοπικούς μας συνεργάτες
Remote-Service:
με πολύγλωσσο τηλεφωνικά κέντρα
Χειραγώγηση της ασφάλειας:
από τα δικαιώματα χρήσης πολλαπλών σταδίων και το βίντεο που ρωτήθηκαν τερματικά ελέγχου
Συνδεδεμένοι επισκόπηση έλεγχο από κυβερνητικά γραφεία:
διεπαφές για την ανταλλαγή δεδομένων με κυβερνητικούς servers: εποπτικές αρχές μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα ελέγχου και της προόδου από τον έλεγχο web.