ΠΡΟΪΟΝΤΑ » ΙΚΤΕΟ Εξοπλισμός ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Σύνχρονη, πρακτική, με λίγα μέτρα κάλυψης, η αυτόματη γραμμή ελέγχου ΚΤΕΟ του οίκου ΜΑΗΑ, είναι πρωτοπόρος.

Ειδικό ταχύμετρο για την μέτρηση των αυτόματων μικρών δικύκλων, φρενόμετρο με αυτόματα ζυγιστικά για τον υπολογισμό της πέδησης, κατάλληλος αναλυτής καυσαερίων με τις απαραίτητες προσαρμογές, και ο έλεγχος της κατάστασης και της ρύθμισης των φώτων αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

Ειδικές δαγκάνες ασφαλείας, για την ακινητοποίηση του ΜΟΤΟ.

Το γνωστό πρόγραμμα EUROSYSTEM μέσω των πολλαπλών περιθωρίων των ρυθμίσεων εξυπηρετεί όλες τις απαιτήσεις