ΠΡΟΪΟΝΤΑ » Ανυψωτικά MAHA Εξοπλισμός Συνεργείου Φορτηγών ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Η ταυτόχρονη λειτουργία όλων των στηλών.
• Ηλεκτρονικό σύστημα που να διασφαλίζει το συγχρονισμό όλων των στηλών.
  Ασφάλεια που σταματήσει σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
• Ηλεκτρονική συσκευή που ελέγχει τη σωστή κύρια φάση της τροφοδοσίας.
• Χαμηλή ταση ελέγχου  (24 V) στην κεντρική στήλη με μπουτόν άμεσης διακοπής.
Φυλλάδιο