ΠΡΟΪΟΝΤΑ » ΚΤΕΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ BEISSBARTH

Απόσταση μέτρησης / ταχογράφου τον έλεγχο με αυτό το πρακτικό  σύστημα μέτρησης, ελέγχει όλες τις συσκευές εγγραφής απόστασης (ταχογράφους) και ταχύτητας καθώς και ταχογράφους σύμφωνα με την § 57 β συμμορφούμενο με την τροποποίηση της οδηγίας της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) αριθ. 2135/98 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών χωρίς συγκριτική μέτρηση στο δρόμο.
Το τηλεχειριστήριο ή το μενού καθοδήγησης μέσω της οθόνης σας επιτρέπει να ελέγχετε το αντίστοιχο τμήμα δοκιμής.
Η πραγματική μετρούμενη τιμή ανίχνευσης ενεργοποιείται με ένα τηλεχειριστήριο 3ων πλήκτρων  απευθείας από το κάθισμα του οδηγού. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την σταθερή απόσταση, ή η περίμετρος των τροχών, εμφανίζονται στην οθόνη και είναι ταυτόχρονα αποθηκευμένα από το σύστημα.