ΠΡΟΪΟΝΤΑ » Ανυψωτικά Φανοποιεία - Βαφές ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ

Ο σταθμός προετοιμασίας GL, έχει δημιουργηθεί για την εκτέλεση λείανσης και προετοιμασίας για το υπόστρωμα βαφής σε ένα καθαρό, χωρίς σκόνη, χωρίς καπνό σε ασφαλές περιβάλλον, και σε συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς της Κοινότητας.
Ο σταθμός προετοιμασίας GL έχει το πλεονέκτημα της λειτουργίας με δύο τρόπους, χρησιμοποιώντας είτε ολική ανακύκλωση αέρα με servopowered τάμπερ που ανακυκλώνουν τον αέρα που ρέει διαμέσου φίλτρων οροφής, στη συνέχεια μέσω του υπογείου, ή αναρρόφηση και εξάτμισης λαμβάνοντας τη ροή αέρα προς την εξάτμιση.
Η λειτουργία ανακύκλωσης δεν μπορεί να εγκριθεί εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί διαλύτες. 
 
Προαιρετικά διατίθενται:
• Υπέρυθρες λάμπες
• Κάλυψη με σκηνές
• εναέρια εγκατάσταση
• Ράμπες