ΠΡΟΪΟΝΤΑ » ΚΤΕΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΘΥΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Όργανο για την δύναμη κατά το κλείσιμο των θυρών των λεωφορείων. Για την ασφάλεια των επιβατών, σε περίπτωση που εγκλωβιστεί ο επιβάτης στις θύρες του μεταφορικού μέσου, για να αποφευχθεί  ο τραυματισμός του, θα πρέπει η δύναμη υπαναχώρησης να είναι συγκεκριμένη.