ΠΡΟΪΟΝΤΑ » ΚΛΙΜΑΤΣΜΟΣ Εξοπλισμός Συνεργείου Αυτοκινήτων ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

 • Χαμηλού προφίλ  Ψαλίδι  για εγκατάσταση πάνω από το δάπεδο
 • Χαμηλή κίνηση-πάνω από το ύψος
 • Μήκος των πλακών στήριξης συνεχώς ρυθμιζόμενη
 • Πλάκες στήριξης και επεκτάσεις με επίστρωση κόκκων
 • Αυτόματος συγχρονισμός και το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που διασφαλίζεται με αισθητήρες μετατόπισης ("Απόλυτη Γραμμική Μέτρηση")
 • 2 κυλίνδρους σε κάθε πλευρά, διπλή ασφάλεια (πλεονέκτημα)
 • Πλήρης φορτίο διασφαλίζεται επίσης και σε χαμηλότερο ύψος.
 • Ομαλή επέκταση και την οπισθοχώρηση των κυλίνδρων σε θέση κάτω, με το  καινοτόμο σύστημα στήριξης του κυλίνδρου
 • Χωρίς μηχανική σύνδεση μεταξύ των ψαλιδιών, χωρίς ακμές
 • Δεν χρειάζεται πεπιεσμένου αέρα
 • Προστασία με ηχητικό προειδοποιητικό σήμα "CE-Stop" στην κάθοδο
 • Χειροκίνητη λειτουργία καθόδου
 • Υψηλή πλευρική σταθερότητα
 • Βαφή με Electro-στατική επικάλυψη σκόνης:

                                                                                                              Φυλλάδιο