ΝΕΑ19-11-2020

ΑΕΡΟΓΡΥΛΟΣ ΦΟΡΤΗΓΗΣΙΟΣ 30 - 50 ΤΟΝΩΝ

Αερόγρυλος δύο εμβόλων 30 - 50 τόνων προσφορά 1.400 € + ΦΠΑ                          
Η τιμή ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

 Επιστροφή