ΝΕΑ14-11-2018

ΑΕΡΟΓΡΥΛΟΣ ΦΟΡΤΗΓΗΣΙΟΣ 30 - 50 ΤΟΝΩΝ

Αερόγρυλος δύο εμβόλων 30 - 50 τόνων προσφορά 1.300 € + ΦΠΑ                          
Η τιμή ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

 Επιστροφή